Artistes

Escena individual IV
38 x 28,5 cm | Llapis Prisma Color i Caram D'ache sobre paper de ph neutre. | 2009